Drivna rull- och kedjebanor, system Q89 för tungt gods - Q-System

Drivna rull- och kedjebanor, system Q89 för tungt gods

Rullbanesystem Q89 är för transport av pallar och styckegods med en plan, fast bäryta.

Q89 systemet består av moduluppbyggda standardenheter, såsom kedjedrivna rullbanor, kedjetransportörer, vinkelöverföringar, transfervagnar, vridbord, lamelltransportörer m.m.

Alla enheter kan levereras med bredder och rullavstånd anpassade för godsets vikt och storlek.

Se exempel här

Kedjedriven rullbana

Beräknat för transport av svåra ämnen och tungt gods som pallar och liknande i längdriktningen. Banan är försedd med stålrullar med kullager.

De drivna rullbanorna kan utrustas med inbyggda höj/sänkbara kedjor som fungerar som 90 och 180 graders vinkelöverföring.

Kedjetransportör

Används för transport av pallar i breddriktningen.


Lamelltransportör

Användas där godset är av mycket varierande storlek och kvalitet, vilket kräver ett s.k. vandrande golv.

Vridbord med driven rullbana

Användes i transportlinjer där 90 gr. eller 180 gr. vridning av godset erfordras.

Levereras med driven rullbana alternativt kedjetransportör eller lamelltransportör.

Vridbord med kedjetransportör

Användas i transportlinjer där 90 eller 180 gr. vridning av godset erfordras, t.ex. transport av gods från en banlinje till en annan linje.


Vridbord med bleck

Transfervagn

Transporterar gods mellan två transportlinjer eller som godsfördelare till flera linjer.

Levereras med driven rullbana alternativt kedje- eller lamelltransportör.

Batteridriven transfervagn

Den automatiska, batteridrivna transfervagnen är det rätta valet vid långa transportvägar, samt vid passage av brandväggar, då den drivs utan kabla.

Batteridrivna transfervagnar är utrustade med en egen PLC-styrning och kan dessutom kopplas ihop med verksamhetens adminstrativa system med radiosändare och motttagare.

Batteridriven transfervagn med drivit vridbord

AGV "LEAN-CONNECT"

Lean Connect kan skräddarsys till din befintliga transportanläggning

Vagnen kan som standard transportera pallar med vikt upp till 1.000 kg och naturligtvis också alla andra typer av gods med en plan lastbärare.

Med en Lean Connect kan du halvera hämta- och lämnatiden och på så vis effektivisera din produktion.

Du kan välja mellam olika navigationssystem: vision/kamera, där vagnen följer en streck i golvet, induktionskabel, som är nerfällt i golvet eller laser, magnet eller kontur.


Läs mer här

Driven transfervagn (loader)

För automatisk in- och uttransport av pallar i flera nivåer.

Förarbetjänt transfervagn med lyftfunktion

Denna typ av transfervagn konstrueras utifrån kundens behov.

Den version som visas är utrustad med 2 rullbanor och lyft, vilket gör att operatören kan lasta på eller av gods från ryolen i höjd 300 mm, 2.230 mm och 4.380 mm.

Vertikaltransportör

Avsedd för automatisk in- och uttransport av pallar eller annat gods i flera nivåer. Lastplanet kan kompletteras med rullbana, kedjetransportör eller lamelltransportör.

In-line pallmagasin

In-line pallmagasin är för inbyggnad i en transportanläggning och designas utifrån varje enskilds kunds behov.