Odrivna rullbanor Q60-63 för lådor och annan lätt gods - Q-System

Odrivna rullbanor Q60-63 för lådor och annan lätt gods

De odrivna rullbanor är avsedd för transport av gods med vikter upp till 200 kg/m.
Förflyttning av godset sker manuellt eller med hjälp av tyngdkraften. Banan lutas i dess längdriktning, ca. 12-5%.

Odriven rullbana

Avsedd för transport av gods med vikter upp till 200 kg/m.

Förflyttning av godset sker manuellt eller med hjälp av tyngdkraften. Banan lutas i dess längdriktning, ca. 12-5%.

Banorna levereras efter önskemål i varierande längd, bredd, delning rullar och höjd.

Rullbanekurva/hjulbanekurva

Levereras som 45, 90 och 180 gr. kurva för sammanbyggnad med rullbanesektioner.

Levereras med tvådelade rullar och med koniska hela rullar.

Hjulbana/Alvägsrullbana

För transporter av lättare gods som plastlådor och pappkartonger mm.

Rullbanekryss

För transport av gods från två banor till en bana.

Levereras som standard vänster och höger utförande.

Vändsektion

Används som vridenhet eller vinkelöverföring.

Vändenheten udförs med allvägsrullar eller kulor (kulbord). Val av utförande görs efter godets beskaffenhet.

Uppfällbar grind

Användas som genomgångsmöjlighet i transportsystem.

Standardöppning:  1000 mm